Hvorfor tage en NLP Practitioner uddannelse? Set ud fra mit perspektiv.

NLP

NLP Practitioner uddannelsen er for mig den bedste uddannelse jeg nogensiden har givet mig selv. Jeg var ikke den sammen person efter uddannelsen, men den var også starten på min uddannelsesrejse, som endnu ikke er slut.

NLP Practitioner uddannelsen var for mig en rejse ind i sindet opbygning, jeg opdagede hvordan vi skruer vores verden sammen, hvilket giver mig en forståelse for det menneske der står overfor mig.

NLP forudsætninger

NLP arbejder ud fra nogle forudsætninger, det vil sige, ikke sandheder – men vi forudsætter at verdenen er sådan, eksempelvis forudsætter vi at:

  • Andres landkort respekteres. Der findes ingen rigtige eller forkerte landkort.
  • Der findes ingen fiasko, kun feedback.
  • Der er en positiv intention, bag ved enhver adfærd.

Forudsætninger der gør at jeg altid ser det andet menneske ud fra deres bedste side, hvilket igen gør at jeg handler og tænker på en anden måde om personen, der gør at vores samarbejde bliver anerkendende og ligeværdigt.

Kommunikation

NLP Practitioner uddannelsen har øget mit kommunikative niveau.

Jeg var ikke den bedste til at sætte ord på hvad jeg ville og ikke ville, ej heller gøre mig forståelig. Jeg tænkte et og sagde noget andet.

  • Jeg kan nu gøre mig forståelig
  • Få sagt hvad jeg mener på en måde hvor jeg udviser respekt for det mennesker jeg tale med
  • Jeg kan give feedback
  • Jeg kan holde mine grænser på en anerkende måde
  • Jeg kan tale for en forsamling

Kompetencer der gør at jeg som menneske bliver hørt, taget mere alvorlig og kan gøre mig gældende i en gruppe.

Forhandling

En tredje ting som jeg fik med som jeg syntes er vigtig, er at jeg lærte at forhandle. Hvordan kan vi hver især opnå det vi ønsker i en given konflikt.

Det kan vi når vi opnår og får opfyldt det der betyder mest for os.

Gennem NLP lærte jeg hvordan en forhandling kan give en win/win situation.

Jeg har siden lagt mærke til at andre mennesker kommer til mig når de står i en problematisk situation og ønsker et nyt perspektiv fra en tredjepart. Jeg kan til forhandlingen give en ny vinkel på problemet, ydermere er jeg objektiv og kan komme med spørgsmål der gør at alle partner bliver hørt og forstået.

Jeg har personligt tilegnet mig viden, redskaber og opnået indsigt i hvordan vi som mennesker skaber vores model af verden. Det gør at jeg i dag arbejder professionelt med at skabe forandring for andre mennesker der måtte ønske sig at komme videre i deres liv eller arbejde med de problematikker der hæmmer dem i at opnå det de ønsker.

Practitioner uddannelsen gav mig en rød tråd i arbejdet med mennesker og lærte mig om hvordan vi ser og agerer i den. Hvilket jeg ser som en fordel i det felt jeg arbejder i.

Dette er nogle af de ting som jeg værdsætter fra min egen NLP Practitioner uddannelse.

 

Vil du vide mere om hvad du kan få ud af en NLP Practitioner, er du velkommen til at skrive eller ringe til mig.