Mit NLP univers

Bliver du set som den, du er?

En dag da jeg kørte på motorvejen, hjem fra København, sad jeg og reflekterede over hvorfor det er vigtig for at mig at se og fortælle mennesker at de hver især er unikke og at der ikke findes nogen som dem. Jeg vidste ikke hvorfor jeg gik så meget op i det. Jeg vendte det ind mod mig selv og spurgte,

”Hvor og hvem har set dig som det menneske du er og har vist at de mente det?

Jeg fandt tre mennesker der hver især har gjort stort indtryk på mig. Jeg sad og blev helt rørt over hvad det gjorde for mig at blive ”set”. En af personerne er Robert Dilts www.nlpu.com

Hvad er rigtigt og hvad er forkert. Hvem har retten til at dømme et andet menneske på godt og ondt, jeg har ikke og ønsker det heller ikke. Jeg ønsker at se det enkelte menneske som det unikke væsen det er og med det, det indeholder, og hvem ønsker ikke at blive set – kan man give nogen større gave til et andet menneske?

Jeg har fundet vejen til at se dig og anerkende hvem du er med din historie, gennem NLP

Mit NLP univers

Hvad er det der gør at jeg er dyb fascineret af NLP som en måde at være i verden på?

NLP har givet mig en forståelsesramme om hvordan verden kan være skruet sammen, tingene bliver perspektiveret og gør det forståeligt for mig.

Jeg ved at den verden jeg oplever, er en verden der er skabt på baggrund af den måde jeg filtrerer og sorterer de impulser, jeg får via mine sanser. Mine erfaringer og oplevelser er med til at forme den verden jeg oplever, som giver mig en tryghed og genkendelighed. At mine værdier og overbevisninger er blevet mig kendt, gør at jeg dagligt kan vælge og fravælge, som gør at jeg kan følge den vej der er den rigtige for mig. Jeg ved at hvis jeg står op og har en dårlig dag eller at de tanker der kører rundt i mit hoved er negative, så kan jeg undersøge hvad det handler om eller jeg kan vælge at lade tanker være tanker og bare mærke og anerkende at de er der.
Det gør at min dag bliver spændende, udfordrende, levende og at jeg kan mærke hvem jeg er, på godt og ondt

Dette er en af grundene til at jeg er fascineret af NLP. At jeg er blevet levende og at jeg kan mærke livet også selv om det gør ondt.

NLP forudsætningerne

NLP – Principperne kaldes forudsætninger, da man forudsætter at de er sande og handler ud fra at de er det.

NLP forudsætninger hjælper med at se og rumme hvem du og andre er som mennesker, anerkende og udvide din/deres model af verden –sagt på min måde NLP er mit menneskesyn. Det gør at jeg anerkender og respektere dem som de er og at jeg anerkender og respekterer mig selv og at jeg kan skabe og tage ansvar for min egen model af verden og hjælpe andre med at udvide deres. NLP forudsætningerne har ydemere hjulpet mig med at fralægge mig ansvaret for at ville forandre mennesker og overbevise dem om at min model af verden er den rigtige. Det føles faktisk befriende 😉

Hvilke menneskesyn har du?

Hvis du vælger at leve efter NLP forudsætningerne har du ingen problemer – kun udfordringer

NLP-fyn

Der er en positiv intention bag enhver adfærd

Vi gør ikke noget uden at vi personligt får et behov dækket. hvad er grunden til at jeg vil skrive dette indslag til min blog.

• At jeg får lejlighed til at fortælle om mig selv?
• At jeg får lov til at komme med min mening?
• At jeg får lov til at dele min viden om NLP og hvad det har givet mig?

Jeg kunne blive ved og disse tre eksempler, er nogle af grundene til at jeg skriver dette blogindslag.

Men tænk på hvordan verden kunne se ud hvis vi alle havde denne grundtanke – at der er en positiv intention bag alt adfærd? At adfærden ikke er menneskets identitet og at vi kunne adskille disse to ting fra hinanden.

For mig har det betydet at jeg kan se noget unikt i hver enkelt menneske. Jeg behøver ikke at kunne acceptere deres handlinger, men det gør hele forskellen at vide, at de gør det for at opfylde et behov de har i dem selv. At vide at de kan få opfyldt deres og jeg min egen positive intention på en anden og mere hensigtsmæssig måde og at jeg personligt kan hjælpe dem med det, hvis de har lyst. Igen en af grundene til at jeg er fascineret af NLP.

”Ved du hvad du får opfyldt når du gør brug af en bestemt adfærd?”

Krop og sind påvirker hinanden

Det der også fascinerer mig ved NLP, er hvordan krop og sind påvirker hinanden, så hvis jeg ændrer min adfærd ændrer mine tanker sig også og ændrer jeg mine tanker ændrer min adfærd sig. Det vil for mig sige, at jeg personligt kan påvirke mig selv i en positiv retning. Jeg kan tage et bevidst valg. Vil jeg lade mig påvirke, hvad vil jeg hellere tænke osv.
Kroppen husker, siger man, og vi har alle de ressourcer vi har brug for. Der kan bare være perioder hvor vi ikke lige kan finde dem, da vi har vores fokus på en anden side af problemet. Tredje generations NLP arbejder mere med at inddrage kroppen, denne tilgang er jeg dybt fascineret af. At kroppen, hvis vi er fokuseret på vores indre oplevelse af en problematik, selv kan finde de ressourcer der skal til for at vi løser den pågældende tilstand. Det gør at jeg i min NLP inddrager andre former for ”terapi-metoder” Metoder der arbejder efter samme grundsyn. Eksempelvis Rysteterapi, kroppen ryster traumet af sig selv. Yoga, Mindfulness osv. Dette gør NLP til en legeplads hvor mange metoder kan afprøves og hvor det er den enkeltes subjektive oplevelse der er i fokus. Herved kan jeg arbejde og møde det enkelte menneske, der hvor vedkommende befinder sig.

De logiske niveauer

Jeg skaber en indre balance som har indflydelse på mig selv og mine medmennesker.

Som jeg skrev indledningsvis har NLP givet mig en forståelsesramme, en ramme der er logisk for mig og som sætter tingene i perspektiv til hinanden. En måde hvorpå jeg kan se hvordan det hele har indflydelse på hinanden. Det hjælper de logiske niveauer mig til at finde rundt i. Tak til Gregory Bateson og Robert Dilts for at have udviklet dette fantastiske værktøj.

Det giver mig en måde hele tiden at være opdateret, så den måde jeg vælger at leve på er i balance og jeg er tro mod mig selv og jeg ved hvem jeg er. Jeg er opmærksom på hvad der er vigtigt for mig og hvad jeg tror på. Jeg kan udforske mine evner og færdigheder uden at dunke mig selv oven i hovedet med at jeg ikke er god nok. Jeg tør se på den adfærd jeg udøver og sidst men ikke mindst jeg lægger mærke til hvordan mine omgivelser reagerer i forhold til mig. Jeg er ikke bange for at fejle.

Prøv at tænke på hvordan din verden vil se ud hvis det er okay at fejle?

Personligt gør jeg brug at to ordsprog:

”Det tager kun fem minutter” (lånt af Fakta)
”Sådan skal det være i dag”

(Ordsprog jeg bruger ud fra den NLP forudsætning der hedder ”Der findes ingen fiasko kun feedback)

Meget befriende ordsprog, hele min familie gør brug af dem og beboerne på det bosted jeg arbejder er begyndt at bruge dem. Ordsprogene tager en del af forventningspresset og gør at det er okay at vi er som vi er.

Det gør en forskel:

At vide at vi ikke er alene – men en del af noget større
At vide at vi ikke er perfekte – men unikke
At vide at vi ikke gør noget forkert – men prøver at skabe balance i os selv
At vide at vi ikke er fejlfri – men at vi stadig kan lære
At vide at vi ikke er en fiasko – men får feedback, så vi kan gøre det bedre næste gang

Fra tilskuer til aktiv spiller

Når jeg ser tilbage fra det liv jeg havde før NLP til det liv jeg har med NLP, er der stor forskel. Før var jeg en tilskuer til mit liv, jeg var identitetsløs og ikke eksistensberettiget. Store ord det ved jeg, jeg levede et liv gennem min mand og bar rundt på en historie jeg troede var sand, det var den også indtil jeg turde se på den. Den har gjort at jeg overlevede, træstammen jeg kunne holde fast i når jeg var ved at kæntre, hvad var jeg uden den historie?

I dag er jeg aktiv spiller på mit hold, jeg er stor fan af tredje generations NLP
Jeg har taget den til mig, jeg bruger NLP daglig i terapi, kommunikation, undervisning, foredrag og kurser som tager afsæt i det enkelte menneske der ønsker forandring eller redskaber til at hjælpe sig selv eller andre.

For mig er, NLP det der giver mit liv kulør og gør det farverigt

Men…..

Hvad er NLP

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro

Dette er vores nervesystem som indsamler informationer omverden, eller fra vores egen krop. Indsamlingen af informationer går gennem vores fem sanser:

Visuelt – det vi ser
Auditivt – det vi hører
Kinæstetisk – det vi føler
Olfaktorisk – det vi lugter
Gustatorisk – det vi smager

Lingvistisk

Sproget er den måde vi udtrykker vores indre oplevelse af vores sansninger. Vores oplevelser bliver ordnet, kodet og behandlet gennem vores sanser, så den giver mening og bliver repræsenteret via:

Billeder
Lyde
Kropsfornemmelser –følelser
Lugte
Smag
Ord – vi fører en indre dialog med os selv

Et system vi i NLP kalder repræsentationssystemet

Programmering

Den måde vi anvender de sanseindtryk der er blevet ordnet, kodet og behandlet i vores nervesystem, som vi sammensætter til strategier vi kan bruge til at nå et givent resultat eller mål vi ønsker os.

NLP er et fænomen der opstod sidst i 70’erne udviklet af Richard Bandler og John Grinder.

NLP er studiet af strukturen af subjektivitet.