NLP Practitioner

NLP Practitioner-uddannelsen

NLP Practitioner-uddannelsen er grunduddannelsen inden for NLP, og denne uddannelse er nøglen til uddannelsen som NLP Master Practitioner, NLP Samtaleterapeut-uddannelsen og NLP Psykoterapeut uddannelsen.

Arbejder du med – eller har du interesse i – andre mennesker, og har du lyst til at lære endnu mere om dig selv og om samspillet med din omverden, er denne uddannelse et godt sted at starte – det være sig privat eller arbejdsmæssigt.

NLP Practitioner-uddannelsen er modulopbygget og foregår over 6 moduler af fire dages varighed samt eksamen.

Uddannelsen kan tages selvstændigt eller være fundamentet i din NLP Psykoterapeutiske uddannelse.

Opbygning af uddannelsen
Modul 1
Introduktion til NLP
NLP – Forudsætninger
Kommunikationsmodel
Rapport - kalibrering og matching
Læringsstile
Repræsentationssystemet
Nøglen
Logiske niveauer
Repetition af modul
Modul 2
Abstraktionsniveauer
Opfattelsespositioner
Dissocieret/associeret
Meta-modellen
Reframing
T.O.T.E.
Repetition af modul
Modul 3
Submodaliteter
Strategier
Følelser
Repetition af modul
Modul 4
Ankring
Værdier
Overbevisning
Forhandling
Repetition af modul
Modul 5
Introduktion til trance
Milton-modellen
Personlig handlingsplan
Evaluering
Afslutning
Dit udbytte:

• Du udvikler evnen til at skabe kontakt på en dyb og tillidsskabende måde.
• Du får konkrete værktøjer til at forbedre din kommunikation og skabe struktur i en samtale.
• Du bliver i stand til at genkende uhensigtsmæssig adfærd, og skabe forandringer der arbejder for dig.
• Du opnår øget kreativitet.
• Du lærer at opstille mål, der er attraktive og realistiske.
• Du får værktøjer til at skabe din egen succes.
• Du opnår personlig og faglig udvikling.

Tilmeld dig næste mulige hold her

Se endvidere øvrige praktiske informationer her