NLP SAMTALETERAPEUT

NLP Samtaleterapeut er en overbygning på NLP Practitioner og NLP Master. Uddannelsen er for dig, der vil bruge den som redskab og tilgang som behandler eller terapeut. Den giver et anerkendende og tillidsskabende metodegrundlag i dit arbejde.

NLP-Fyns NLP Samtaleterapeut kan bruges inden for felter, hvor der arbejdes med forandring og udvikling af livskompetencer på identitetsniveau.

Dit udbytte:

 • En øget indsigt i hvordan vi som mennesker er sammensat
 • Brug af hypnose i terapi
 • Forandringsarbejde på identitetsniveau
 • Indsigt i, hvordan flere forskellige behandlingsformer kan arbejde sammen
 • En indsigt i den personlige historie og dens påvirkning på individet
 • En udvidet personlig og arbejdsmæssig værktøjskasse.

Tilmeld dig næste mulige hold her.

Se endvidere øvrige praktiske informationer her.

Modul 11

 • Introduktion til NLP
 • NLP – Forudsætninger
 • Kommunikations-model
 • Rapport – kalibrering og matching
 • Læringsstile
 • Repræsentations-systemet
 • Nøglen
 • Logiske niveauer
 • Repetition af modul

Modul 12

 • Abstraktionsniveauer
 • Opfattelsespositioner
 • Dissocieret/associeret
 • Meta-modellen
 • Reframing
 • T.O.T.E.
 • Repetition af modul

Modul 13

 • Submodaliteter
 • Strategier
 • Følelser
 • Repetition af modul

Modul 14

 • Ankring
 • Værdier
 • Overbevisning
 • Forhandling
 • Repetition af modul

Modul 15

 • Introduktion til trance
 • Milton-modellen
 • Personlig handlingsplan
 • Evaluering
 • Afslutning