Hvad er NLP?

NLP er en forkortelse af Neuro Linguistic Programming.

NLP står for: N – neuro; er alle vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i nervesystemet (hjernen) gennem sanserne. – lingvistisk; er den måde, hvorpå vi sprogligt udtrykker os, og som vi opfatter verden på, og P – programmering; er måden, hvorpå vi anvender vores oplevelser – som er blevet behandlet i vores nervesystem via de sanser og sprog, vi gør brug af, når vi kommunikerer med os selv eller andre.

NLP blev skabt i midten af 70’erne af Richard Bandler og John Grinder ved at studere mennesker, der var specialister på hver deres område. Det var inden for områder som kommunikation og terapi, men også inden for kreativitet – eksempelvis Walt Disney.
Andre personer der har haft stor indflydelse på NLP er Robert Dilts, Todd Epstein og Judith DeLozier m.m. Alle var med i den originale gruppe af medudviklere af NLP’en.

NLP er et psykologisk og pædagogisk værktøj der på en nænsom måde sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer og strategier, som vi på det ubevidste plan alle er i besiddelse af, men ikke anvender.

NLP er et værktøj til personlig:

 • Forandring
 • Udvikling
 • Kommunikation
 • Indsigt
 • Refleksion

NLP – forudsætninger

En af hjørnestene i NLP er, at man tager afsæt i nogle grundlæggende forudsætninger – forudsætninger der ikke påstås at være sande, men som vi vælger at handle ud fra – et sæt etiske principper, der gør, at vi møder mennesket lige der, hvor de er i livet med deres historie.

Eksempler på NLP- forudsætninger, som vi tager afsæt i og antager:

 • Mennesker laver landkort, der ikke er det samme som virkeligheden.
 • Respekt for andres model af verden.
 • Der er en positiv intention bag enhver adfærd.
 • Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater.
 • En person ‘er’ ikke sin adfærd.
 • Mennesket gør altid sit bedste ud fra de muligheder, som findes i det givne øjeblik.
 • Betydningen i din kommunikation viser sig i den respons, du får.
 • Mennesker har alle de ressourcer, de behøver for at nå deres mål.

NLP giver dig mulighed for at blive opmærksom og bevidst på egne og andres mønstre og relationer, så du kan blive den bedste ‘udgave’ af dig selv.