Optagelsekriterier

Optagelsekriterier til NLP-Fyns 4-årige psykoterapeutisk uddannelse

Informationsaftner: Afholdes løbende og det kræves at ansøger har deltaget på en sådan aften. Datoer for informationsaftner kan indhentes på NLP-Fyns Facebookside eller her på hjemmesiden.

Efterfølgende afholdes personlig samtale for optagelse på uddannelsen og ansøger får en forhånds -godkendelse til optagelse på uddannelsen

Kvote 1

Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter eks. Lærer, socialrådgiver, sygeplejerske ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med tilsvarende niveau kan optages på uddannelsen. Ansøgere skal endvidere have det der svarer til minimum 3 års erhvervserfaring eller praktisk anvendelse af sin uddannelse.

Optagelserne baseres ydermere på personlig samtale, hvor ansøgeres modenhed, livserfaring, motivation og kvalifikationer klarlægges.

Kvote 2

Ansøgere skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse, og der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter

Optagelserne baseres ydermere på personlig samtale, hvor ansøgeres modenhed, livserfaring, motivation og kvalifikationer og eventuelt optimerede kurser tilrettelægges for den enkelte ansøger.

Kvote 3 – Optagelse på dispensation

Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem der er nævnt tidligere kan i særlige tilfælde optages på dispensation.

Ansøgere skal have suppleret med kurser eller uddannelser indenfor:

  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Ledelse
  • Personlig udvikling/ forløb
  • Terapi/supervision
  • Eksempelvis fra folkeuniversitet og højskoleophold m.m.

Optagelsen baseres ydermere på personlig samtale, hvor ansøgeres modenhed, livserfaring og kvalifikationer og eventuelt optimerede kurser tilrettelægges for den enkelte ansøger.

Optagelse tager derudover udgangspunkt i ansøgers:

Alder: Minimum 25 år ved begyndelse af uddannelsen start.

Modenhed: At ansøger har opnået en personlig modehed der kvalificerer dem til optagelse på studiet og at ansøger har en udviklet evne til refleksion omkring egen livserfaringer.

Motivation: Til at arbejde med sig selv og de temaer der kommer i spil under uddannelse og refleksion til egen personlig udvikling, samt i gruppesammenhæng og i samspil med studerende, undervisere og professionelle terapeuter.

Solidt grundlag: At ansøger har arbejdet med mennesker i minimum 3 år og som kan ligge som grundlag for en efteruddannelse som psykoterapeut.

Merit: Kan gives ved dokumentation ved hele afsluttede studieår.